ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

Bu bilgilendirme HİZMET SAĞLAYICISI (“ENTURKİYE” olarak da anılabilir) olarak ENTURKİYE tarafından 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik uyarınca www.enturkiye.com adlı internet sitesinden ve/veya herhangi bir elektronik ortamdan satın alınmak suretiyle aboneliği onaylayan aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ile ilgili detaylar hakkında Tüketici’yi bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır.

1.HİZMET SAĞLAYICI OLAN ENTURKİYE’YE AİT BİLGİLER:

Hizmet Sağlayıcı olarak ENTURKİYE’ye ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

Şirket Adı : EN MEDYA

Ticaret Sicil Müdürlüğü ve

Ticaret Sicil Numarası : Esnaf ve Sanatkar Sicil Müdürlüğü – 52327

Vergi Daire ve Vergi Numarası : Harput Vergi Dairesi / 6460572456

Şirket Telefonu : 08503050923

Kep Adresi : [email protected]

Şirket e-posta adresi : [email protected]

2.ENTURKİYE’YE İLİŞKİN HİZMET BİLGİLERİ

ENTURKİYE bir programlama, yazılım ve servis sağlayıcısı olarak; internet üzerinden yayınlanan dijital platformda ENTURKİYE’YE özel servisleri abonelik usulü ile faaliyet gösteren reklam ve yazılım faaliyetlerini hizmet ifa etmektedir.

Tüketici www.enturkiye.com adresi üzerinden ve/veya mobil cihaz, telefon 4. Maddede belirtilen ödeme metodları üzerinden aylık yenilenen abonelik seçeneğini seçen ve bu kapsamda ENTURKİYE’nin sunduğu Bronz, Gümüş ve Altın işletme hizmetlerinden (“İçerik Hizmetleri”) yararlanabilecektir. ENTURKİYE Tüketici’ye sunduğu içerikleri kendi yayın akışı içerisinde tek taraflı olarak değiştirebilir.

3. TANIMLAR

3.1. Abonelik Paketi: ENTURKİYE’nin sağladığı hizmet kapsamında sunduğu farklı İçeriklerden oluşan ve Tüketici tarafından seçilecek olan abonelik türlerini ifade eder. Buna göre, ENTURKİYE uygulamasına ilişkin seçebileceğiniz abonelik paketleri aşağıdaki gibidir;

a) Bronz İşletme Paketi: İşletmelerin 2500 ve üstü kullanıcıya eriştiği paket türüdür. Bu paket türünde Standart ve Başlangıç Seviyesinde Reklam Vermek İsteyen İşletmeler İçin En Uygun Pakettir.

b) Gümüş işletme Paketi: İşletmelerin 6000 ve üstü kullanıcıya eriştiği paket türüdür. İşletmesi İçin Ortalama Üstü Tanıtım İsteyenler İçin. En Çok İstenen Abonelik türüdür.

c) Altın İşletme Paketi: İşletmelerin 1500 ve üstü kullanıcıya eriştiği paket türüdür. Rekabet Düzeyinin Sürekli Arttığı Reklam Pazarında, Daha Çok Pay Alıp Daha Fazla Kullanıcıya Erişerek Daha Çok Satış Yapmak İsteyenlerin Tercih Ettiği Pakettir.

Abonelik Paketleri’nin hizmet bedellerini işbu Sözleşme’nin 6. Maddesinde görebileceğiniz gibi https://www.enturkiye.com/tr/bilgi/on-bilgilendirme-formu linkini tıklayarak da ulaşabilirsiniz.

3.2 Abonelik Seçenekleri

a) Aylık Yenilenen Abonelik: Bronz, Gümüş ve Altın işletme Abonelik Paketi kapsamında aylık bazda yenilenerek, Taraflar’dan biri işbu Sözleşme’yi sona erdirmediği sürece devam etmek kaydıyla, ENTURKİYE’nin servis İçerikleri’ne erişebildiği abonelik modelidir.

3.3. İçerik

a) İşletme paketlerinin içerikleri: Bu pakete sahip işletmeler, kendi iş yerlerinin profilini istedikleri şekilde sınırsız olarak düzenleyebilirler. Ayrıca kendilerine ayrılmış harita alanı sayesinde, işletmeye ulaşmak isteyenler en hızlı şekilde istedikleri yere gidebilirler. Paketler arasında sadece reklam ve erişim farklı bulunmaktadır.

3.4. Abonelik Paketi Değişikliği: Abonelik paketinizin değiştirilerek yeni Abonelik Paketi’ne geçirilmesidir. Abonelik paketlerinde değişikliklere ilişkin hak ve yükümlülüklerinize https://enturkiye.com/hakkimizda/iletisim/ linkini tıklayarak ulaşabilirsiniz.

4. ÖDEME METODLARINA İLİŞKİN ABONELİKLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

A) BRONZ İŞLETME PAKETİ, GÜMÜŞ İŞLETME PAKETİ VE ALTIN İŞLETME PAKETİ İÇİN GEÇERLİ HUSUSLAR

a.a.) ENTURKİYE hizmet sağlayıcsına Banka/Kredi Kartı Bilgisi Tanıtılması Suretiyle Gerçekleşen Aboneliklerde Ödeme Metodu

Tüketici, www.enturkiye.com adresi üzerinden üyelik başvurusu yaptığı esnada Aylık Yenilenen Bronz, Gümüş ya da Altın işletme paketini seçtikten sonra sisteme banka/kredi kartı bilgisi tanıtmaktadır.

Tüketici bu ödeme yöntemi ile Aylık Yenilenen Abonelik seçimlerinde kullanabilir.

1. Aylık Yenilenen Abonelik Paketi’nin seçilmesi halinde: Abonelik, Tüketici tarafından fatura yenileme tarihinden önce feshedilmediği takdirde, satın alındığı tarihe denk gelen günde yenilenecektir. Yenilenen döneme ilişkin hizmet bedeli Tüketici’nin ENTURKİYE’ye bildirdiği banka/kredi kartı üzerinden düzenli olarak; ilk kesilen fatura tarihine denk gelen ay dönümünde tahsil edilecektir. Ne var ki; aboneliğin yenilenmesinin istenmemesi
halinde yenileme tarihinden önce abonelik iptal talebinin madde 9’da belirtilen usullerde ENTURKİYE’ye iletilmesi gerekmektedir.

2. Banka/Kredi kartı Bilgisi ve kampanya kodu girilen kurgunun ve/veya kod olmaksızın ENTURKİYE tarafından münhasıran belirlenen herhangi bir kampanya kurgusunun söz konusu olduğu ve kampanya bitiminde kendiliğinden aylık yenilenen aboneliğin geçerli olacağı hallerde:

Tüketici, Sözleşme’nin imzasından önce ENTURKİYE’nin iş birliği içerisinde olduğu bir kampanyadan faydalandığı takdirde, kampanya süresince kampanya koşulları yürürlükte olacaktır.

Kampanya süreleri ve koşulları tek taraflı olarak ENTURKİYE tarafından belirlenecek olup, bu süre sona ermeden önce Tüketici tarafından iptal edilmediği sürece abonelik, kampanyanın sona erdiği tarih itibariyle ENTURKİYE tarafından belirlenen paket üzerinden Tüketici’nini aboneliği oluşturulacak ve ilgili paket ücreti Tüketici’nini kartına yansıtılarak devam edecektir.

Abonelik, kampanya süresinin sona ermesinden önce ya da Tüketici tarafından abonelik başlatıldığı ve/veya yenileme tarihinden önce iptal edilmediği takdirde, mevcut aboneliğin başladığı tarih itibariyle paket kapsamı doğrultusunda yenilenecek ve yenilenen döneme ilişkin bedel Tüketici’nin bildirdiği ödeme yöntemleri üzerinden ilk fatura tarihine denk gelen ay veya yıl dönümünde düzenli olarak tahsil edilecektir. Ne var ki; Tüketici’nin yenilemeyi istememesi halinde, yenileme tarihinden önce abonelik iptal talebinin madde 9’da belirtilen usullerde ENTURKİYE’ye iletilmesi gerekmektedir.

5. PAKET DEĞİŞİKLİKLERİ

Banka/Kredi kartı Bilgisi ve kampanya kodu girilen kurgunun ve/veya kod olmaksızın ENTURKİYE tarafından münhasıran belirlenen herhangi bir kampanya kurgusunun söz konusu olduğu Abonelik’lerde Tüketici, işbu madde kapsamında belirlenen koşullarda paket değişikliği yapmak isterse ilgili kampanya kapsamında ENTURKİYE tarafından kendisine tanınan faydalardan yararlanamayacaktır.

Banka/Kredi Kartı vermek suretiyle başlatılan Abonelik’lerdeki paket değişiklerinde, Tüketici tarafından seçilen ilk aboneliğin değiştirilmesi üzerine, ilk başlatılan abonelik paketinden kalan bakiye ENTURKİYE tarafından Tüketici’ye iade edilecek ve yeni paket bedeli Tüketici’den tahsil edilecektir.

**Abonelik Paket değişiklikleri abonelik iptali olarak değerlendirilemez.

6.HİZMET KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Tüketici, ENTURKİYE’nin ifa ettiği 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak lisans haklarına sahip olduğu İçerik, Hizmetleri’ni hiçbir şekilde ticari amaçlarla kullanmayacağını, işbu Sözleşme’de açıkça belirtilmeyen hiçbir yetkinin kendisine devredilmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Tüketici tarafından ENTURKİYE’de yer alan İçeriklerij bireysel kullanım dışında ticari amaçla kullanılması halinde Tüketici, bu kullanımın işbu Sözleşme ve hukuka aykırılık teşkil ettiğini, bu nedenle alması gereken ticari paket ücretinin 3 katı tutarındaki cezai şartı ENTURKİYE’nin yazılı ilk talebini müteakip derhal, nakden ve defaten ödeyecektir.

Mücbir sebep sayılan ve ENTURKİYE’nin olası kontrolü dışındaki ve/veya Borçlar Kanunu kapsamında mücbir sebep sayılan tüm hallerde ve/veya umulmayan hallerde ve/veya bozucu şartlarda, ENTURKİYE yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmaz. Bu ve bunun gibi durumlar, ENTURKİYE için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ENTURKİYE’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

7. HİZMET BEDELLERİ

Hizmet bedelleri, Tüketici’nin madde 4’te belirtilen ödeme metodlarına göre değişkenlik göstermektedir. Şöyle ki;

a) ENTURKİYE Dijital Platformuna Banka/Kredi Kartı Bilgisi Tanıtılması Suretiyle Gerçekleşen Aboneliklerde Hizmet Bedeli

i) Bronz İşletme Paketi Seçilmesi Halinde:

Hizmet bedeli, Tüketici’nin banka veya kredi kartından tahsil edilecek olup aşağıda belirtilen şekillerde Tüketici’den ödeme alınacaktır.

Banka veya kredi kartıyla aylık abonelik seçilmesi halinde:

Satın alınan abonelik iptal edilmediği sürece, otomatik olarak yenilenen fatura tarihine denk gelen ay dönümünde tahsil edilecek abonelik paketi için 99TL+%18 KDV alınacaktır.

ii) Gümüş işletme Paketi Seçilmesi Halinde:

Hizmet bedeli, Tüketici’nin banka veya kredi kartından tahsil edilecek olup aşağıda belirtilen şekillerde Tüketici’den ödeme alınacaktır.

Banka veya kredi kartıyla aylık abonelik seçilmesi halinde:

Satın alınan abonelik iptal edilmediği sürece, otomatik olarak yenilenen fatura tarihine denk gelen ay dönümünde tahsil edilecek abonelik bedeli 199TL+%18 KDV alınacaktır.

iii) Altın işletme Paketi Seçilmesi Halinde:

Hizmet bedeli, Tüketici’nin banka veya kredi kartından tahsil edilecek olup aşağıda belirtilen şekillerde Tüketici’den ödeme alınacaktır.

Banka veya kredi kartıyla aylık abonelik seçilmesi halinde:

Satın alınan abonelik iptal edilmediği sürece, otomatik olarak yenilenen fatura tarihine denk gelen ay dönümünde tahsil edilecek abonelik bedeli 499TL+%18 KDV alınacaktır.

8. HİZMETİN TESLİMİ ve AKTİVASYONA İLİŞKİN BİLGİLER

Tüketici tarafından satın alınan hizmet, elektronik ortamda teslim edilmektedir.

Tüketici hizmetten tahsilatın yapıldığı andan itibaren en geç 48 saat içerisinde faydalanmaya başlayabilirler.

a) ENTURKİYE Dijital Platformuna Banka/Kredi Kartı Bilgisi Tanıtılması Suretiyle Gerçekleşen Aboneliklerde Hizmet Teslimi

Tüketici hizmeti ENTURKİYE platformuna e-mail ve şifresi ile girerek servis Hizmetleri’ne ulaşabilir.

Satın alınan ve/veya yenilenen dönemlerde herhangi bir nedenle hizmet bedeli tahsil edilemez veya ödeme iptal edilir yahut teknik bir sebep dolayısıyla ödeme ENTURKİYE tarafından tahsil edilemez ise, ENTURKİYE ilgili döneme ilişkin olarak hizmetin teslimi ve hizmetin sağlanması yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Ödemenin kredi kartı vb. ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kredi kartının bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 5464 sayılı “Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu” ve 13/06/2019 tarihli 30800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Banka Kartları Ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişikliğe uğrayan 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

9. ABONELİK İPTALİ VE CAYMA HAKKI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

A) ABONELİK İPTALİ

Tüketici’nin abonelik iptali, Tüketici’nin seçtiği ödeme metodu doğrultusunda oluşturduğu abonelik kapsamında farklılık arz etmektedir. Bu bağlamda;

a) Banka/Kredi Kartı Üzerinden Oluşturulan Abonelikler

Aylık Yenilenen Abonelik seçilmesi halinde; abonelik iptalini yenileme dönemi öncesindeki bir ay içerisinde yazılı olarak veya çağrı merkezimiz üzerinden ENTURKİYE’ye iletilmesi suretiyle gerçekleştirilebilir. İptal talebinin alınması üzerine, bir sonraki ay içerisinde yenileme tarihine denk gelen günde abonelik otomatik olarak durdurulacaktır.

Tüketici; hizmet bedelini ödediği ve İçerik ve servis Hizmetleri’nden yararlanmaya başladığı aya ilişkin olarak ENTURKİYE’den hizmet bedeli iadesi talebinde bulunamayacaktır.

Kampanyalar ve/veya İndirim Kullanarak Dijital Kod Aracılığıyla Başlatılan Abonelikler; Ücretsiz Dönem veya İndirimli Dönemi süresi içerisinde aboneliğin iptal edilmemesi halinde abonelik, ilgili Kampanya Dönemi veya İndirimli Dönem’in bitimi itibariyle otomatik olarak seçtiğiniz Abonelik Paketi dahilinde yukarıda belirtilen Hizmet Bedeli üzerinden ücretli bir şekilde devam edecektir

B) CAYMA HAKKI

Mesafeli Satış Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin ğ fıkrası hükümleri uyarınca Tüketici tarafından cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.

10. ENTURKİYE İÇERİKLERİNİN İŞLEVSELLİĞİNİ ETKİLEYEBİLECEK KORUMA ÖNLEMLERİ

ENTURKİYE, hizmet kalitesinin arttırılması ve/veya Tüketicilere sunduğu hizmet kapsamındaki içeriklerin hukuka aykırı kullanımını engelleme ve/veya yetkisiz 3. kişiler tarafından güvenli ve yasal olmayan yöntemlerle içeriklere erişimi engelleme amacıyla ENTURKİYE abonelikleri için belirlenen teknik kullanım kriterlerini gerekli görüldüğünde değiştirilebilmektedir.

11. ENTURKİYE İÇERİK HİZMETİ’NE ERİŞİLEBİLECEK OLAN DONANIM VE YAZILIMLARA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

ENTURKİYE uygulaması kapsamında Tüketiciler sunulan servislerden yararlanmak için uygun bir internet bağlantısına sahip olmalıdır. ENTURKİYE servis Uygulaması, Tüketici’nin kullanım türüne göre sabit internet veya mobil internet üzerinden veri akışı ile gerçekleşen bir servis olması sebebiyle Tüketici’nin bağlantı kurduğu internet paketinin kotasını etkileyebilmektedir. İşletmeler mağazaları ile ilgili fotoğraflar yükleyip, açıklamalar paylaştikca; insanlar kendilerine uygun işletmeyi ararken bir veri akışı olmaktadır ve bu durum internet kotanızda değişiklik gösterebilir.

12. YETKİLİ HUKUK

İşbu Sözleşme’nin geçerliliği, yorumlanması ve uygulanmasından doğacak sair uyuşmazlıkların çözümünde Türk hukuku uygulanacaktır.

Taraflar arası hukuki ilişkinin yabancılık unsuru taşıması halinde Tüketici, çıkabilecek tüm hukuki sorunlarda kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmadan Türk hukukunun uygulanacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

Tüketici ENTURKİYE tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şikayetlerini +90 (850)305 0923 no.lu çağrı merkezi veya [email protected] adresi üzerinden iletebilir. Bununla birlikte tüketici şikâyet ve itiraz başvuruları, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, Tüketici’nin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya tüketicinin ikametgahında bulunan Tüketici Mahkemesine yapılabilecektir.

14. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

a) İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

b) ENTURKİYE platformunu bilgilendirme ve güncellemeler bakımından düzenli kontrol etmek Tüketici’nin sorumluluğundadır.

c) Elektronik ortamda onaylanacak olan işbu Sözleşme alım yapılması akabinde Tüketici tarafından bildirilen elektronik posta adresine ENTURKİYE tarafından gönderilecektir.

Tüketici işbu Ön Bilgilendirme Formu’nun zaman zaman ENTURKİYE tarafından ENTURKİYE’nin tek taraflı iradesi ile güncellenebileceğini, güncelleme olması halinde de işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan hükümleri kabul etmiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder

Ara & Eğlen

İşiniz, eğlenceniz veya kişisel ihtiyaçlarınız için ihtiyacınız olan her şeyi istediğiniz zaman arayın. En Türkiye, hızlı ve kolayca bulmanıza yardımcı olur.

Ara & Eğlen

İşiniz, eğlenceniz veya kişisel ihtiyaçlarınız için ihtiyacınız olan her şeyi istediğiniz zaman arayın. En Türkiye, kolay ve hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olur.

https://enturkiye.com/wp-content/uploads/2022/08/4.-logo.png

Telif hakkı En Türkiye’ye aittir. Tüm hakları Saklıdır.

https://enturkiye.com/wp-content/uploads/2022/08/4.-logo.png

Telif hakkı En Türkiye’ye aittir. Tüm hakları Saklıdır.

Giriş yap

Kayıt ol

Kişisel verileriniz, bu web sitesindeki deneyiminizi desteklemek, hesabınıza erişimi yönetmek ve aşağıda açıklanan diğer amaçlar için kullanılacaktır. gizlilik ilkesi.

Zaten hesabınız var mı?

kayıp Şifre

lütfen kullanıcı adınızı ya da e-posta adresinizi girin. E-posta yoluyla yeni bir şifre oluşturmak için bir bağlantı alacaksınız.