KULLANICI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ENTURKİYE hizmetinin başlatılmasından önce Ön Bilgilendirme Formunu ve aşağıda yazılı olan Kullanıcı Üyelik Sözleşmesi’ni (“Sözleşme”) dikkatli şekilde okumanızı rica ederiz. Sözleşme’de belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen bu hizmetten yararlanmayınız. İşbu Sözleşme’yi imzalamanız halinde, bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Belirtilmelidir ki; dijital üyelik satın alan Tüketici kendisine ulaşan ENTURKİYE dijital üyelik kodunu (“Dijital Üyelik Kodu”) sisteme girmek suretiyle işlemi tamamlayarak; elektronik ortamda ifa edilecek içerik hizmetlerine (“İçerik Hizmetleri”) ilişkin aşağıda belirtilen şartları okuyup kabul etmiş sayılmaktadır.

1. TARAFLAR

1.1. İşbu Sözleşme; Elazığ Esnaf ve Sanatkar Sicil Müdürlüğüne 52327 numarası ile kayıtlı Vergi Kimlik Numarası 6460572456 olan EN MEDYA, (bundan sonra “ENTURKİYE” olarak anılacaktır)

1.2. TÜKETİCİ;

1.2.1 Banka/Kredi Kartı üzerinden oluşturulacak abonelikler için;

www.enturkiye.com adresinden ve/veya herhangi bir elektronik ortam üzerinden, mobil cihaz, telefon, bilgisayar ile aylık abonelik seçeneğini seçen ve bu kapsamda ENTURKİYE’nin sunduğu Servis/Bilgisayar Hizmetleri yararlanmak için işbu Sözleşme’yi akdeden tüketici (“Tüketici”) arasındadır.

Bu abonelik modelinde ayrıca; Tüketici, Sözleşme’nin imzasından önce ENTURKİYENİN’nin iş birliği içerisinde olduğu ve/veya ENTURKİYE tarafından yürütülen bir kampanya ile de ENTURKİYE’nin Servis/Bilgisayar Hizmetleri’nden faydalanabilir. Tüketici’nin kampanya kodu ile ve/veya kod olmaksızın ENTURKİYE tarafından münhasıran belirlenen herhangi bir kampanya ile ENTURKİYE Servis/Bilgisayar Hizmetleri’nden faydalanması için sisteme Banka/Kredi Kartı bilgilerini girmesi gerekmektedir.

1.3. MÜŞTERİ

www.enturkiye.com adresinden abonelik paketleri seçeneği üzerinden Bronz/Gümüş/Altın/Elmas hizmetlerini seçen ve bu kapsamda ENTURKİYE’nin sunduğu abonelik Hizmetleri’nden yararlanmak için işbu Sözleşme’yi akdeden İş Yeri sahibi (“Müşteri”) arasındadır.

2. SÖZLEŞME KONUSU HİZMETLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tüketici, ENTURKİYE İçerik Hizmetleri’ni yalnızca Türkiye Cumhuriyeti ve seçili Ülke sınırları içerisinde satın alabilir ve ilgili İçerik Hizmetleri’ne erişim sağlayabilir. Karışıklığa mahal vermemek adına Servis/Bilgisayar Hizmetleri’ne Türkiye Cumhuriyeti sınırları ve seçili Ülke sınırları dışında erişim sağlanamayacaktır.

A) Banka/Kredi Kartı üzerinden başlatılacak abonelikler için;

Tüketici işbu Sözleşme’yi imzalayarak Ön Bilgilendirme Formu ile Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde özellikleri detaylıca belirtilen içerik hizmetlerini (“İçerik Hizmetleri”) satın almıştır. İçerik Hizmetleri’ne ilişkin tüm bilgiler ve kullanım şartları www.enturkiye.com adlı web sitesindeki ve/veya mobil uygulamasında detaylıca belirtilmektedir.

ENTURKİYE, www.enturkiye.com adresinde yer alan uygulamalarıyla mobil cihaz ve/veya başkaca teknolojik aletler ile kendi servis hizmetlerine göre seçilen İçerik Hizmetleri’ni, Tüketici’ye öncesinden belirttiği ücret ve koşullarda sunacaktır.

Bu kapsamda Tüketici de seçtiği abonelik tipine göre ENTURKİYE’nin sunduğu hizmet bedelini zamanında seçtiği ödeme metodu doğrultusunda ödeyecektir.

Şüpheye mahal vermemek adına belirtilmelidir ki; ENTURKİYE hizmetlerini tamamen elektronik ortamda ifa edecek olup, Tüketici’ye hiçbir şekilde fiziken bir mal veya teslimat sunmayacaktır.

3. KULLANIM VE GÜVENLİK KURALLARI

Aşağıdaki yazılı durumlarda, ENTURKİYE Tüketici’ye sağladığı Servis/Bilgisayar Hizmetleri’ni engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

a) Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türk Kanunları’na uygun olmayan bilgilerin sisteme kaydedilmesi halinde;

b) ENTURKİYE’de yer alan Servis/Bilgisayar Hizmetleri’nin bireysel kullanım dışında kullanıldığı tespit edilmesi veya Servis/Bilgisayar Hizmetleri’ni kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması halinde;

c) ENTURKİYE yazılımının genel güvenliğini tehdit edecek, kullanılan ENTURKİYE altyapısını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi veya teşebbüsü halinde;

d) Tüketici’ye verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda, şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından da doğrudan Tüketici sorumludur. Aynı şekilde Tüketici, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Tüketici’ye aittir.

e) Tüketici tarafından ENTURKİYE’de yer alan İçerik Hizmetleri’nin bireysel kullanım dışında ticari amaçla kullanılması halinde Tüketici, alması gereken ticari paket ücretinin 3 katı tutarındaki cezai şartı ENTURKİYE’nin yazılı ilk talebini müteakip derhal, nakden ve defaten ödeyecektir.

f) Tüketici’nin ENTURKİYE kampanyalarının veya yazılımından kaynaklanan herhangi bir sistemsel veya teknik açığından faydalanarak, ENTURKİYE’ye herhangi bir şekilde zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, ENTURKİYE’nin kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin/platformun kötüye kullanılmasının ENTURKİYE tarafından tespit edilmesi durumunda, ENTURKİYE’nin kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.

g) Tüketici, üyelik sırasında belirtmiş olduğu tüm bilgilerin kendisine ait olduğunu, doğru ve güncel olduğunu, bilgilerin hatalı ve eksik bildirilmesinden kaynaklı doğacak tüm zararlardan yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

h) Tüketici, üyelik sırasında veya sonrasında değiştirdiği şifresini, üçüncü kişilerle paylaşmayacağını, şifresinin yetkisiz kullanımını tespit etmesi halinde derhal durumu ENTURKİYE’ye bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

i) ENTURKİYE tarafından sağlanan Servis/Bilgisayar Hizmetleri Tüketici’nin sisteme şifresini, mailini ve telefon numarasını girmesiyle sağlanacaktır. Tüketici’nin şifresini, mailini veya telefon numarasını yanlış girmesi sonucu Servis/Bilgisayar Hizmetleri’nden faydalanamaması halinde ENTURKİYE’ye herhangi bir sorumluluk yüklenemeyecektir.

j) Tüketici, üyelik başvuru sırasında bildirdiği telefon numarası ve/veya e posta adresi üzerinden tek üyelik oluşturabilecektir. ENTURKİYE sağladığı Servis/Bilgisayar Hizmetleri aynı anda bir oturuma izin vermektedir.

k) Banka/kredi kartı ile başlatılacak aboneliklerde Tüketici’nin sisteme kayıtlı kartından tahsilat yapılamaması ve bu nedenle Tüketici’nin İçerik Hizmetleri’nden faydalanamaması halinde ENTURKİYE’ye herhangi bir sorumluluk yüklenemeyecektir. Bu halde ENTURKİYE, Tüketici’den tahsilat yapma için gerekli denemeleri yapma hakkına haizdir. ENTURKİYE’nin Tüketici’nin sisteme kayıtlı kartından tahsilat yapmasını müteakip Tüketici, Servis/Bilgisayar Hizmetleri’nden faydalanmaya devam edebilecektir.

k) Mobil Ödeme Hizmeti üzerinden başlatılacak aboneliklerde; Tüketici, Tüketici’nin bağlı bulunduğu operatör aboneliğinin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde ENTURKİYE aboneliği de otomatik olarak sona erecektir.

4. BEYAN VE TAAHHÜTLER

a) Tüketici, ENTURKİYE’nin ifa ettiği 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak lisans haklarına sahip olduğu Servis/Bilgisayar Hizmetleri’ni hiçbir şekilde ticari amaçlarla kullanmayacağını, işbu Sözleşmede belirtilmeyen hiçbir yetkinin kendisine devredilmediğini, ENTURKİYE’nin kendisine sunduğu Servis/Bilgisayar Hizmetleri’nin çoğaltma, yayma, işleme, umuma arz, dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim ve yeniden iletim haklarına ve pazarlama, kiralama, satma ve diğer her türlü haklarının yalnızca ve tek başına ENTURKİYE’ye ait olduğunu; bu maddeye aykırılık halinde ENTURKİYE’nin her türlü dava açma hakkı saklı olmak üzere uğrayacağı doğrudan ve dolaylı zararları ENTURKİYE’nin ilk talebinde herhangi bir ihbar veya ihtara gerek kalmadan ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Tüketici, ENTURKİYE’nin sağlamış olduğu Servis/Bilgisayar Hizmetleri’nin kullanılması için gerekli altyapı, cihaz veya yazılımın sağlanmasından münhasıran kendi sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ENTURKİYE’nin Tüketici’ye ait gerekli altyapı, donanım veya cihazları sağlamaması sonucu Servis/Bilgisayar Hizmetleri’nin ifa edilmemesinden kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

c) Mücbir sebeplerin gerçekleşmesi halinde ENTURKİYE’nin İçerik Hizmetleri’ni sağlayamıyor olmasından kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

d) ENTURKİYE, yazılım güncellemelerinden kaynaklı veya teknik problemler yaşanması nedeniyle Servis/Bilgisayar Hizmetleri’ni ifa etmeyi geçici veya tamamıyla durdurabilir. Yaşanan teknik problemler nedeniyle sistemin durdurulması en kısa süre içerisinde giderilecektir. Belirtilen nedenlerle sistemin durdurulmasından kaynaklı Tüketici’nin ENTURKİYE’den herhangi bir hak veya alacak/tazminat talep etme hakkı bulunmadığı tarafların kabulündedir.

e) Tüketici, Servis/Bilgisayar Hizmetleri’nden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Tüketicinin korunması Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile ENTURKİYE hizmetlerine ilişkin olarak yayımlanan her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Tüketici’ye aittir.

Bu kapsamda Tüketici ENTURKİYE’nin teknik zorunluluklar veya kanundan meydana gelecek değişiklikler veya zorlayıcı nedenlerle, işbu Sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak değiştirebileceğini, güncelleyebileceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme’de yapılacak değişiklikler Tüketici tarafından kabul edilmezse, Tüketici’nin derhal fesih hakkı saklıdır. Bu durumda ENTURKİYE, Sözleşme değişikliklerinin Tüketici tarafından kabul görmemesi halinde, Servis/Bilgisayar Hizmetleri’ni durdurma, sunmama veya feshetme hakkına haiz olacaktır.

f) ENTURKİYE, Servis/Bilgisayar Hizmetleri’ni sunduğu internet sitesine ait alan adını ve internet sitesi ve/veya uygulamaları, içeriğini ve yer alan içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilir.

g) Tüketici, ENTURKİYE Servis/Bilgisayar Hizmetleri’ne bağlantı sağlayacağı internet altyapısına veya internet paketine vb. ilişkin tüm masraf ve sorumluluğun kendisinde olduğu, bu kapsamda kota ücretlerinden veya giderlerden ENTURKİYE’nin bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. HİZMET BEDELLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

*Öncelikle belirtmek gerekir ki işbu maddede düzenlenen hükümler i) “*Banka/Kredi Kartı üzerinden”, ii) “Uygulama İçi Satın Alma (In-app Purchase) metodu üzerinden” ve iii) “Mobil Ödeme Hizmeti” aracılığıyla bağlı olduğu operatör üzerinden başlatılacak abonelikler için geçerlidir.

Dijital Üyelik Kodu satın alan Tüketiciler bu madde kapsamında değildir.

ENTURKİYE tarafından sunulan hizmetler bakımından Mesafeli Satış Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin ğ fıkrası hükümleri uyarınca Tüketici bakımından cayma hakkının kullanılması ilgili kanun maddelerinin uygulama alanı mümkün olmamaktadır.

Tüketici, Ön Bilgilendirme Formu ile Mesafeli Satış Sözleşmesinde belirtilen ve ENTURKİYE web sitesinde açıklanan ücretli İçerik Hizmetleri’ne ilişkin hizmet bedellerini bildirilen şekillerde ödeyeceğini, ödeme yapmaması halinde hizmetin ENTURKİYE tarafından durdurulacağını kabul ve taahhüt eder.

ENTURKİYE her zaman ürün ve/veya hizmet bedellerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Tüketici hizmet bedellerinde meydana gelebilecek değişiklikleri kabul etmediği takdirde işbu Sözleşme’yi, güncel bedelin Tüketici’den tahsil edileceği tarihe kadar aboneliğini iptal edebilir. Belirtilen süre içerisinde işbu Sözleşme’yi feshetmeyen Tüketici yeni döneme uygulanacak hizmet bedeline ilişkin değişikliği kabul etmiş sayılacaktır.

6. KAMPANYA KODU OLMASI HALİNDE KOD AKTİVASYONUNA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

ENTURKİYE, tek taraflı takdir yetkisine bağlı olarak zaman zaman çeşitli kurum ve kuruluşlarla kampanya iş birlikleri düzenleyebilir.

Tüketici, Sözleşme’nin imzasından önce ENTURKİYE’nin iş birliği içerisinde olduğu bir kampanyadan faydalandığı takdirde Kampanya süreleri ve koşulları tek taraflı olarak ENTURKİYE tarafından belirlenecek olup, Tüketici’ye ENTURKİYE tarafından münhasıran belirlenen süre boyunca ücretsiz olarak listeleme, reklam hakkı tanınabilecektir. Tüketici’nin kampanya kodu ile ENTURKİYE Servis/Bilgisayar Hizmetleri’nden faydalanması için sisteme Banka/Kredi Kartı bilgilerini girmesi gerekmektedir. Bu kapsamda da kredi kartının geçerli olup olmadığının teyidi amacıyla 1 TL (veya sisteme tanıtılan kredi kartının faaliyet merkezi Türkiye’de olmayan bir banka veya ödeme kuruluşuna tabi olması durumunda 1 TL’ye denk gelen yabancı para birimi) tutarında ücret tahsil edilecek olup, söz konusu bedel bir hafta içerisinde Tüketici’nin kredi kartına iade edilecektir.

7. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VEYA ABONELİK İPTALİ

ENTURKİYE, tamamen ve tek taraflı kararı ile işbu Sözleşme konusu ürün ve/veya hizmeti tüketicilere sunmaktan vazgeçmesi ve genel olarak hizmeti sonlandırmaya karar vermesi halinde Tüketici Servis hizmetini sonlandıran ENTURKİYE’den hiçbir şekilde herhangi bir hak veya bedel talep etmeyecektir.

Tüketici’nin abonelik iptal hakkı, Tüketici’nin seçtiği ödeme metodu doğrultusunda oluşturduğu abonelik kapsamında farklılık göstermektedir. Bu bağlamda;

Banka/Kredi Kartı üzerinden ve Mobil Ödeme Hizmeti aracılığıyla oluşturulacak aboneliklerde;

Tüketici, ENTURKİYE’ye yazılı bildirimde bulunmak, www.enturkiye.com adresi üzerinden abonelik iptali talebinde bulunmak veya çağrı hizmetlerine bildirimde bulunmak suretiyle aboneliğini sonlandırabilir. Tüketici abonelik iptalini, Ön Bilgilendirme Formu ve/veya Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde detayları belirtildiği şekilde seçtiği ENTURKİYE abonelik tipine göre en az bir fatura dönemi öncesinde aboneliğin aylık yenileme dönemlerini dikkate alarak abonelik süresi içerisinde iptal işlemini gerçekleştirebilecektir. Banka/Kredi Kartı üzerinden oluşturulacak yıllık yenilenen aboneliklerde belirlenen abonelik süresi sona erdiğinde; abonelik otomatik olarak yenilenecektir. Ancak Tüketici’nin, Taraflar arasındaki sözleşmenin sonlandırılmasına ilişkin talepte bulunması veya onay vermesi halinde aboneliği sonlandırılacaktır.

Her yenileme dönemi geçtikten sonra yapılacak iptal talepleri bir sonraki dönem için sonuç doğuracaktır.

8. YETKİLİ HUKUK

İşbu Sözleşme’nin geçerliliği, yorumlanması ve uygulanmasından doğacak sair uyuşmazlıkların çözümünde Türk hukuku uygulanacaktır.

Taraflar arası hukuki ilişkinin yabancılık unsuru taşıması halinde Tüketici, çıkabilecek tüm hukuki sorunlarda kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmadan Türk hukukunun uygulanacağını, Türk Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un kanunlar ihtilafı kaidelerinin uygulanmasını talep etmekten feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

a) ENTURKİYE işbu Sözleşme konusu hizmetleri sunmak, daha iyi hizmet verebilmek ve Tüketici’nin beklentilerine daha uygun içerikler sağlamak amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereği işbu Sözleşme’nin ifa edilmesi kapsamında Tüketici’nin kişisel verilerinin bu kapsamda işlenmesine, aktarılmasına, saklanmasına, sınıflandırılması kabul etmektedir.

Tüketici; Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahibi olarak; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Tüketici KVKK’nın 11. Maddesinde yer alan haklarından doğan şikayet ve taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle [email protected] üzerinden elektronik posta adresine iletebilecektir.

ENTURKİYE, Tüketici tarafından yapılan kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ve / veya muhafaza edilmesi ile ilgili talepleri niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Talebin ENTURKİYE tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; Tüketici cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halükârda başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilir.

b) Gizlilik ve Çerez Politikası, ENTURKİYE web sitesinde özel olarak düzenlenmiştir. Gizlilik ve Çerez Politikası hakkında detaylı bilgi edinmek için web sitesinde yayınlanan ilgili metinlerin okunması gereklidir.

10. TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Tüketici, kendisine verilen hizmete ve kişisel verilere ilişkin şikayetlerini +90 (850)305 0923 nolu çağrı merkezi veya [email protected] adresi üzerinden iletebilir. Ayrıca, hizmetlere ilişkin şikâyet ve itiraz başvuruları, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, Abonenin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapılabilecektir.

11.TEBLİGAT BİLDİRİMLERİ

ENTURKİYE Tüketici’nin bildirdiği e-posta adresi işbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresinin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

Taraflar, mevcut e-postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski e-postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

ENTURKİYE, Tüketici’nin kayıtlı eposta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın ENTURKİYE tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Tüketici’ye ulaştığı kabul edilecektir.

12. DELİL SÖZLEŞMESİ

Tüketici, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda ENTURKİYE’nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.İMZA VE YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, Tüketici tarafından Sözleşme’nin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edilmesiyle akdedilmiş olup, bu andan itibaren hüküm ve sonuç doğuracaktır. Sözleşme, Taraflardan herhangi biri tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır.

Tüketici, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Ara & Eğlen

İşiniz, eğlenceniz veya kişisel ihtiyaçlarınız için ihtiyacınız olan her şeyi istediğiniz zaman arayın. En Türkiye, hızlı ve kolayca bulmanıza yardımcı olur.

Ara & Eğlen

İşiniz, eğlenceniz veya kişisel ihtiyaçlarınız için ihtiyacınız olan her şeyi istediğiniz zaman arayın. En Türkiye, kolay ve hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olur.

https://enturkiye.com/wp-content/uploads/2022/08/4.-logo.png

Telif hakkı En Türkiye’ye aittir. Tüm hakları Saklıdır.

https://enturkiye.com/wp-content/uploads/2022/08/4.-logo.png

Telif hakkı En Türkiye’ye aittir. Tüm hakları Saklıdır.

Giriş yap

Kayıt ol

Kişisel verileriniz, bu web sitesindeki deneyiminizi desteklemek, hesabınıza erişimi yönetmek ve aşağıda açıklanan diğer amaçlar için kullanılacaktır. gizlilik ilkesi.

Zaten hesabınız var mı?

kayıp Şifre

lütfen kullanıcı adınızı ya da e-posta adresinizi girin. E-posta yoluyla yeni bir şifre oluşturmak için bir bağlantı alacaksınız.