Distribütor Kayıt Şartları

İşbu Politikalar ve Prosedürler (P&P), Bağımsız Distribütörlük Sözleşmesi (Bağımsız Distribütörlük Bavuru Formu), Şartlar ve Esaslar, Gizlilik Politikas ve En Turkiye Ücret Plani, En Turkiye Bağımsız Distribütörü vd Risenmoon LLC(Amerika) Ve EnGrupTR Şirketi (İngiltere) (bu belgede “Şirket” olarak anılmıştır) arasında mutabık kalman batan hususlar kapsayan Sözleşmeyi (buradan itibaren “Sözleşme” olarak anılmıştır)

Kanunlar ve iş ortam belirli dönemlerde değiştiği için şirket kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir anda şirket ve kurallarında değişiklik, tadilat, ilave veya çıkarına yapma hakkını saklı tutar. Bu politikalar ve prosedürler veya bunlarda yaplan herhangi bir değişiklik, tadilat, ilave çıkarma veya düzeltme www.enturkiye.com adresindeki sitede ve En Turkiye Distribütörlerin de kendi kişisel sayfalarında yayınlanacaktır ve ayrıca Bağımsız Distribütör Başvuru Formunda belirtmiş olduğu e-posta adresine de gönderilecektir. Söz konusu değişiklik, tadilat, ilave, çıkarma veya düzeltmelerin birçok farkla iletişim kanalından Bağımsız Distribütür’e bildiriliyor olması nedeniyle hiçbir Bağımsız Distribütör söz konusu değişikli, tadilat, ilave, çıkarma veya düzelmelerde haberdar edilmediği gerekçesiyle sorumlulukan kaçınamayacaktır. Aksi belirtilmedikçe, yapılan değişiklikler Şirketin internet sitesinde yayınlanmaları üzerine yürürlüğe girecektir.

2.2 Bağımsız Distribütör olmak için:

22.1 Gerçek bir kişi iseniz ikamet ettiğiniz yargı çevresinde kanunen reşit olmanız (bu en az 18 (on sekie) yaştır) gerekmektedir, 2.2.2 Tüzel bir kişi iseniz, bulunduğunuz yargi çevresinde kanunen tescil edilmiş olmanız ve itibarınızın yerinde olması gerekmektedir,
2.2.4 Kişinin, doğru, tam ve düzgün şekilde doldurulmuş bir Distribütörlük Başvurusunu Şirkete vermesi zorunludur; ve

Diğer detaylar için lütfen En Turkiye Prosedürleri’nin 2.maddesine bakınız,

3.5.1 Distribütör, Şirketin açık yazılı beyanını önceden almaksızın Distribütör başvurusunun kendisine verdiği herhangi bir hakka hiçbir kişiye aktaramaz, devredemez veya diğer şekillerde temlik edemez.

Diğer detaylar için lütfen En Turkiye Politikalar ve Prosedürleri’nin maddesine bakınız.

5.1 Distribütör Listeleri Şirketin veritabanında yer alan tüm Distribütör, Teşkilat listeleri, isimleri, adresleri, e-posta adresleri ve telefon numaraları (buradan itibaren “Listeler” olarak geçmektedir) gizlidir ve Şirketin özel malıdır.

10.2 Distribütör’ün ahlaka aykırı herhangi bir faaliyete iştirak etmesi şirketçe yasaklanmıştır. Şirket ahlaka aykırı bir davranış bariz alarak sergilendiğinde veya bu davranış sonucunda işbu Söyleşmenin ihlal edildiği durumlarda serbestçe araya girme hakkına sahiptir. Şirket, Distribütör’ün birtakım faaliyetlerinin ahlaka aykırı olup olmadığını belirlemek amacıyla kendi kanaatini kullanma ve kanaati ahlaka aykırı olduğu yönde ise, gereken işlemi yapma hakkını saklı tutar. Bu işlem distribütörlüğü askıya almak veya fes etmek olabilir.

9.1 Distribütörler şirketin ücret planı ile ilgili olarak gerçek, zımni veya muhtemel gelirler hakkında yanlış beyanlarda veya iddialarda bulunmayacaklardır. Distribütörler herhangi bir kazancı veya satış beyanını belgelenmiş gerçeklere dayandıracaktır.

14.1 Şirket distribütörlerin işlerini genişletmek üzere, kullanabilecekleri uygun bir yöntem olarak reklam ve tanıtımı teşvik etmektedir.

15.7 Her distribütör vergilerle ilgili olarak kesilen cezalar ve yapılan masraflar karşısında şirketi tazmin etmeyi ve beri kılmayı kabul etmektedir.

8.1 Şirket ürünlerin parakende ve distribütör fiyatlarını belirleme konusunda münhasır hakka sahip olacaktır. Fiyatın tespitinde yazılım maliyetleri, reklam maliyetleri, piyasa koşulları, rekabetçi fiyatlandırma ve potansiyel alıcılara erişim gibi faktörler dikkate alınır. Paketlerin fiyatlarında muhtelif zamanlarda değişiklik yapılacaktır. Şirket fiyatı resmen değiştirmeden önce, distribütörlere resmen duyuru yapacaktır. Bu duyuru www.enturkiye.com adresindeki internet sayfasında yayınlanacaktır.
8.2. Aylık ödenecek para sınırı en az 750 TL’dir.
8.3 Aylık primlerinizi almak için şirkette aktif olmanız ve aylık en az 5 iş almanız gerekmektedir.

Enturkiye sirketi bazı durumlarda kendi menfaatlerini korumak amacıyla önlemler almaktadır.

-Distribitör şirket menfaatleri dışında hareket ederse,
-Toplumsal ahlaka aykırı davranırsa,
-3 ay boyunca aktiflik yapmazsa

şirket ile tüm bağı kesilir. Bu kuralları menfaatine göre EnTurkiye dönem dönem değiştirebilmektedir.

En Türkiye Saha Temsilcilerinin Yapması Gerekenler
1- Saha temsilcilerinin amacı, her gün gördüğünüz iş yerlerini siteye kayıt ettirmek. En Türkiye temsilcisi olarak girdiğiniz iş yerine kısaca En Turkiyeden bahsedip siteyi göstererek kolayca ikna edebilir ve siteye kayıt olmalarını sağlayabilirsiniz.
2- Paketler her işletmenin kendi hedefine göre çok uygun olduğu için, reddedilmesi çok güç teklifler. Hiçbir işletme ekonominin ve enflasyonun bu derece korkunç olduğu dönemde, rekabetin iyice haksız bir konuma düştüğü zamanda, bu seviyede ucuz bir hizmeti reddetmez. O yüzden iş yerlerine girerken hiçbir şekilde rahatsızlık hissetmeyin. Türkiye’nin en büyük şirketlerinden birisinin temsilcisi olduğunuzu unutmayın.
3- Zaten şuan için her gün siteye yeni işletmeler kayıt oluyor. Belirli bir işletme sayısına ulaşıldıktan sonra zam gelecek. İsletmelere bunu aktarirsaniz kayıt olacaklardır.
4- Listeleri siz doldurmayacaksınız. Her işletmenin kendine özel alanı olduğu için listeler işletmenin kendisine aittir. Listelerin nasıl doldurulacağı videosu sitede bulunuyor.
5- Sizlerin yapacağı tek şey, işletmelere En Türkiyeyi anlatmak, siteyi göstermek, kendi profillerinin olması gerektiğini telkin etmek ve son olarak hedefledikleri etkileşime göre onlara uygun paketi satmak, listeyi doldurmalarıni söylemek ve nasıl dolduracaklarini anlatan videoyu göstermek. Bu kadar.
6-Tüm işletmeler sitemize kayıt olabilirler. Bakkaldan tutun, En üst düzey otele kadar. Her işletmenin hedeflediği kitleye göre paketleri değişiklik gösterdiği için işletmelere en uygun paketleri pazarlamak ilk hedefimiz olmalıdır.
7- Bu şekilde günlük istediğiniz kadar çalışın ve değer kattığınız kadar değer kazanın. Belirli aşamalara ulaştığınız vakit, şirketin kalıcı çalışanı olun!

İşletme kaydederken dikkat edilmesi gereken noktalar:

**Tanıtım bittikten sonra müşteri ödemeyi yapma adımına geldiğinde Enturkiye’nin Yurt dışı tabanlı bir şirket olduğu için kartını yurt dışı ödemelerine açması gerektiğini belirtmelisiniz.

1-Menüsü olan işletmelerin, menülerini sisteme eklemek zorunludur. içerik kısmına bütün menüyü yanında fiyat görünecek şekilde yazmak zorundadır. Bkz. (istenilen örnek işletme linki)

2- İşletmeyi kategorisine göre eklemeli ve kategori içerisinde eksik olan ve işletmelerin eklenmesini istediği hizmetleri, [email protected] adresine bildirmelisiniz.

3-Paket özelliklerini iyice öğrenmeli ve paket seçeneğine göre kaç kişiye ulaşabileceklerini karşı tarafa bildirmelisiniz.

4-Wise hesabı açmalı (video linki) ve affiliate paneli içerisinden banka bilgilerinizi doldurmalısınız. (video linki) Her ayın 15inde hesaplara kazançlar yatırılır.

5-Freelance çalışmış göründüğünüz için 58bin lira kazanç düzeyine ulaştıktan sonra gelir vergisi ödemek durumunda kalabilirsiniz ve şahıs şirketi kurmanız gerekir. Bunu belirtmekte fayda var.

Kuralları okuduğumu ve uygulanmaması halinde yasal yükümlülükleri şahsi olarak adıma kabul ettiğimi beyan ederim.

ENGLISH

Since the laws and business environment change from time to time, the company reserves the right to make changes, amendments, additions or in the interest of the company and its rules at any time at its own discretion. These policies and procedures or any changes, amendments, additions or corrections made to them will be published on the website at www.enturkiye.com and on the personal pages of En Turkey Distributors and will also be sent to the e-mail address specified in the Independent Distributor Application Form. Due to the fact that such changes, amendments, additions, removals or corrections are communicated to the Independent Distributor through many communication channels, no Independent Distributor can avoid liability for not being notified of such changes, amendments, additions, removals or improvements. Unless otherwise stated, the changes will become effective upon their publication on the Company’s website.

2.2 To become An Independent Distributor:

22.1 If you are a natural person, you must be of legal age (at least 18 (eighteen) years old) in the jurisdiction in which you reside, 2.2.2 If you are a legal person, you must be legally registered in your jurisdiction and your reputation must be in place,

2.2.4 It is obligatory for the Person to submit a correctly, fully and properly completed Distributorship Application to the Company; and

For other details, please refer to Article 2 of En Turkey Procedures,

3.5.1 The Distributor may not transfer, transfer or otherwise assign to any person any of the rights granted by the Distributor application without the prior written consent of the Company.

For further details, please refer to En Turkey Policies and Procedures.

5.1 Lists of Distributors All lists of Distributors, Organizations, names, addresses, e-mail addresses and phone numbers (hereinafter “Lists”) contained in the Company’s database are confidential and are the proprietary property of the Company.

10.2 The Distributor is prohibited by the company from participating in any unethical activity. The Company reserves the right to freely intervene in cases where immoral behavior is manifestly displayed or in cases where this Agreement is violated as a result of such behavior. The Company reserves the right to use its own judgment to determine whether certain activities of the Distributor are unethical, and to take the necessary action if their opinion is unethical. This action may be to suspend or terminate the distributorship.

9.1 Distributors shall not make false statements or claims about actual, implied or probable revenues in relation to the company’s compensation plan. Distributors will base any earnings or sales statements on documented facts.

14.1 The Company encourages advertising and promotion as a convenient method for distributors to expand their business.

15.7 Each distributor agrees to indemnify and disclaim the company for any tax penalties and costs incurred.

8.1 The Company shall have the exclusive right to determine the retail and distributor prices of the products. In determining the price, factors such as software costs, advertising costs, market conditions, competitive pricing and access to potential buyers are taken into account. The prices of the packages will be changed from time to time. Before the company officially changes the price, it will make an official announcement to the distributors. This announcement will be published on the website at www.enturkiye.com.

8.2. The monthly limit of money to be paid is at least 750 TL.

8.3 In order to receive your monthly premiums, you must be active in the company and have at least take 5 jobs per month.

In some cases, Enturkiye company takes measures to protect its own interests.

If the distributor acts outside the company’s interests,

If he/she acts against social morality,

If he/she is inactive for 3 months

All ties with the company are cut. EnTurkiye may change these rules from time to time according to its interests.

Ara & Eğlen

İşiniz, eğlenceniz veya kişisel ihtiyaçlarınız için ihtiyacınız olan her şeyi istediğiniz zaman arayın. En Türkiye, hızlı ve kolayca bulmanıza yardımcı olur.

Ara & Eğlen

İşiniz, eğlenceniz veya kişisel ihtiyaçlarınız için ihtiyacınız olan her şeyi istediğiniz zaman arayın. En Türkiye, kolay ve hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olur.

https://enturkiye.com/wp-content/uploads/2022/08/4.-logo.png

Telif hakkı En Türkiye’ye aittir. Tüm hakları Saklıdır.

https://enturkiye.com/wp-content/uploads/2022/08/4.-logo.png

Telif hakkı En Türkiye’ye aittir. Tüm hakları Saklıdır.

Giriş yap

Kayıt ol

Kişisel verileriniz, bu web sitesindeki deneyiminizi desteklemek, hesabınıza erişimi yönetmek ve aşağıda açıklanan diğer amaçlar için kullanılacaktır. gizlilik ilkesi.

Zaten hesabınız var mı?

kayıp Şifre

lütfen kullanıcı adınızı ya da e-posta adresinizi girin. E-posta yoluyla yeni bir şifre oluşturmak için bir bağlantı alacaksınız.